Odborná pozorování - výsledky fotometrických měření
    Představujeme výběr z databáze fotometrických pozorování proměnných hvězd a tranzitů exoplanet, které byly pořízeny v Městské hvězdárně ve Slaném. Pozorování jsou tříděna podle názvu hvězdy, pozorovatele, použitého přístroje, zaměření pozorovacího programu a data pozorování. Pozorovací program hvězdárny probíhá ve spolupráci s vypsanými projekty Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti.

  • Projekt B.R.N.O. - pozorování a výzkum zákrytových dvojhvězd
  • Projekt MEDÚZA - pozorování a výzkum fyzických proměnných hvězd (převážně pulzujících proměnných hvězd)
  • Projekt TRESCA - sledování tranzitů exoplanet přes mateřskou hvězdu, hledání dalších exoplanet u známých tranziterů a hledání nových tranziterů.

Databáze hostuje na var.astro.cz.