VĚDA A VÝZKUM - odborná pozorování

   projekt B.R.N.O.
    Odborný pozorovací projekt B.R.N.O. (Bohemian Regional Network of Observers) je zaměřen na výzkum zákrytových proměnných hvězd, které jsou součástí vícehvězdného systému. Cílem našeho výzkumu je určit z pozorování přesný okamžik zákrytu složek vícehvězdného systému – střed minima. Pokud takové údaje známe v delším časovém období (typicky desítky let), můžeme u sledovaného objektu studovat změny orbitální periody.   >>>


    
   projekt TRESCA
    Pozorovací projekt TRESCA (TRansiting ExoplanetS and CAndidates) je zaměřený na sledování exoplanet, přesněji na sledování tranzitů exoplanet přes mateřskou hvězdu. Několik desítek známých extrasolárních planet má v prostoru orientovanou orbitální trajektorii rovnoběžně ve směru k pozemskému pozorovateli. U těchto soustav pozorujeme v každém cyklu (extrasolárním planetárním roce) přechod temného kotoučku planety přes disk mateřské hvězdy.   >>>


         
výsledky fotometrických pozorování
     Představujeme výběr z databáze fotometrických pozorování proměnných hvězd a tranzitů exoplanet, které byly pořízeny v Městské hvězdárně ve Slaném. Pozorování jsou tříděna podle názvu hvězdy, pozorovatele, použitého přístroje, zaměření pozorovacího programu a data pozorování. Pozorovací program hvězdárny probíhá ve spolupráci s vypsanými projekty Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti.   >>>


    
objevy proměnných hvězd
    V posledních několika letech došlo k velkému nárůstu objevů nových proměnných hvězd. Tyto objevy jdou na vrub především pozorovatelům s CCD technikou. Je to logický výsledek fotometrické práce s CCD snímky. Při zpracování měření zákrytové dvojhvězdy nebo obecně dlouhých fotometrických řad, se provádí fotometrie všech hvězd v poli a měření sledované hvězdy je pouze výsledek dodatečné selekce dat.   >>>