Přístrojové vybavení

    Městská hvězdárna využívá jedné kopule jako pozorovací stanoviště pro hlavní dalekohled. Otočný mechanizmus kopule umožňuje dalekohledu pozorování v libovolném směru. Pro výhled ven z kopule je určená tzv. odsuvná štěrbina, která v případě nepříznivého počasí chrání všechna optická zařízení.

Astronomická kopule
    Původní konstrukce kopule o průměru šest metrů pochází z roku 1963. V kopuli byl od počátku umístněn dalekohled, který byl vyroben v roce 1910 firmou Carl Zeiss v Jeně. Dalekohled zakoupila hvězdárna z pozůstalosti bývalého člena České astronomické společnosti dr. Josefa Lachouta. V současnosti je v kopuli umístněn zrcadlový dalekohled typu Cassegrain o průměru objektivu 0,5 metru a ohniskovou vzdáleností 7,8 metru. Zvětšení používaná na dalekohledu se pohybují od 195x do 310x.

     Společně se zrcadlovým dalekohledem je na mohutné montáži také instalován velký refraktor (tzv. pointační dalekohled) s průměrem objektivu 150 mm a ohniskovou vzdáleností 2,4 metru. Oba dalekohledy se používají pro noční pozorování, refraktor je také využíván k pozorování slunečního povrchu. Dalekohled je též doplněn hledáčkem (průměr 60 mm, ohnisková vzdálenost 340 mm, zvětšení 10x).

     Celková váha dalekohledu i s protizávažím je přibližně 2,5 t. Pilíř přístroje je 9 m vysoký, z toho je 3 m zapuštěn v zemi.

Pozorovací terasa
    Na pozorovací terase hvězdárny je umístněna dvojice dalekohledů, které převážně slouží pro odborná pozorování a veřejnosti jsou přístupné pouze výjimečně.

    První z dalekohledů je zrcadlový dalekohled typu Newton vyrobený firmou Sky - Watcher s průměrem 0,2 metru a ohniskovou vzdáleností 1 metr na automatické paralaktické montáži EQ - 6 PRO SkyScan. Dalekohled ve spojení s CCD kamerou ST-9E umožňuje snímkovat zorné pole o velikosti 35' x 35'.

    Druhý přístroj nese na společné montáži dva dalekohledy o průměru 0,3 metru. K vizuálnímu pozorování se využívá dalekohledu s optickým systémem Cassegrain a ohniskovou vzdáleností 4,5 metru. K fotografickým pozorováním slouží druhý dalekohled s ohniskovou vzdáleností 1,2 metru. Jedná se speciální fotografický dalekohled, který využívá pro zobrazení hyperbolického primárního zrcadla a dvoučočkového korektoru. Dalekohled je opatřen CCD kamerou. Třetím přístrojem na montáži je pointační dalekohled (refraktor) o průměru objektivu 120 mm a ohniskové vzdálenosti 1 metr. Dalekohled je doplněn hledáčkem.

     K detekci obrazu u obou dalekohledů slouží CCD kamery. Jsou to citlivé detektory světla které pracují na velmi podobném principu jako běžné digitální fotoaparáty. Obrovskou výhodou CCD kamer je jejich vysoká citlivost na světlo - zachytí podle typu kamery 40 až 95 dopadajících fotonů ze sta. To umožňuje zkrácení expoziční doby z desítek minut na desítky sekund a také zachycení velmi slabých a vzdálených objektů vesmíru.