Ceník vstupného


    Výše vstupného na standardní pořady uváděné Městskou hvězdárnou ve Slaném. Na neuvedené akce se výše vstupného stanovuje individuálně.


Prohlídka hvězdárny

Prohlídka výstavy a pozorování dalekohledy v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách.

základní vstupné 20,- Kč
děti od 3 do 15 let 10,- Kč

Přednáška a filmový večer
základní vstupné 40,- Kč
děti od 3 do 15 let 20,- Kč

Školní exkurze
Přednáška nebo projekce + prohlídka výstavy a pozorování dalekohledy v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách.

základní vstupné 10,- Kč

Tato kategorie se vztahuje na návštěvy konané v rámci školní výuky (lze použít i pro mateřské školy a školní družiny). Podmínkou je účast minimálně 15 žáků (studentů). Skupině bude vystavena hromadná vstupenka jejíž součástí je příslušný počet místenek pro pedagogický doprovod podle následující tabulky:

Mateřské školy: na každých započatých 10 žáků 1 místenka
Ostatní: na každých započatých 25 žáků 1 místenka

Organizované skupiny s individuální projekcí pořadu spojenou s prohlídkou hvězdárny
Tato kategorie se vztahuje pro větší organizované skupiny. Obsahuje pořad dle vlastního výběru, možnost diskuse s lektorem (profesionálním astronomem), návštěvu kopule spojenou s pozorováním a prohlídku výstavy. Podmínkou je účast minimálně 15 osob.

základní vstupné 40,- Kč
děti od 3 do 15 let 20,- Kč